Kas olulisem on visioon või inimene?

Igasugune võrdlus sõltub võrdlusobjektidest. Igasugune kategooria on ideaaltüüp; puhas vorm, mida kasutada reaalsuse lihtsustamiseks. Kategoriseerimine sõltub jällegi rõhuasetusest ning teadaolevast informatsioonist.

On palavalt armastatud juhte ning on juhte, kelle mõju on palju suurem, ent kelle tuntus palju väiksem. Igasugune isikukultus on oma olemuselt lihtsustamine. Igasugune geeniuse kontseptsioon on romantitsismist võrsunud arusaam, et on olemas mingi puhta tundmuse alge, mingi algupära ja originaalsus. Autobiograafiad ja eluloolised filmid kipuvad seda lihtsustust veelgi kõrgema kontrastiga kujutama. Inimene tõstetakse mäekõrguseks, mille järel on raske seda inimest seostada millegi muu kui hiilgavate ideede ning laitmatusega. Samas on tegu siiski inimestega ning igal inimesel oma head ja vead.

Samas on mõistetav, miks inimesed tahavad idealiseerida teatud juhte. Mingi valdkonna arengumootoriks olemisel on selline mõju. Kuid selle kõrval võivad nad olla ka juhid kui liidrid, suhtlejad, juhendajad, mentorid ja ka ülemused. Kes vähemal, kes suuremal määral. See on ka kindlasti ajas ning olukorras vahelduv. Samuti, on raske mõelda suurelt ning seada oma töötajatele suuri ootuseid mõjumata aegajalt liiga autokraatlikult.

Elon Musk on üks enim imetletud IT-juhtidest. Samas ilmselt igaüks ei suudaks tema alluvuses töötada. Innovaatiline õhkkond, ajaga kaasaskäik ning teatav tulevikku pöördumine ei tule ilma oma raskusteta. Samas on haruldane omadus nõuda inimestelt võimatut ning panna inimesed seeläbi uskuma, et see on ka tegelikult võimalik. Tõepoolest, kui keegi esindab juhi kui arengumootori kategooriat teistest juhtidest paremini, siis teeb seda Elon Musk. Täpsemalt saab lugeda sellest, kuidas on töötada Elon Muski alluvuses Quorast. Läbiv idee on see, et kuigi tal on suur empaatiavõime inimkonna suhtes, siis näeb ta üksikisikuid siiski pigem kui tööriistu. Sarnaseid juhte on ka teistes suurtes tehnoloogiaettevõtetes.

Mõnevõrra vastandina Elon Muskile ja temaga sarnanevatele juhtidele võib välja tuua Satya Nadella, kes esindab kõige puhtamalt ilmselt juhi kui liidri rolli. Tal on selge pilt, kuhu Microsoftiga jõuda ning suudab mõista nii tehnoloogiat, äri kui ka inimeste vahelist dünaamikat. Teda iseloomustatakse kui eeskätt ausat ning siirast inimest. Ta avab end võimalusele ükskõik milliselt oma töötajalt õppida ning juhib, mitte ei kontrolli. Oluline ei ole mitte vaid tehnoloogia, mida arendatakse vaid ka see, et selle arendajatel oleks motiveeriv töökultuur, vajalik energia ning hea tasakaal pere ja töö vahel. Seda näeb Nadella suurte saavutuste eeldusena. Muski ja Nadella vahe ilmselt tulenebki eeskätt sellest, milliseid eelduseid peetakse arengu jaoks põhilisteks. Kas olulisem on visioon või inimene?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s